Нийгэм

Цахим үнэмлэх олгож эхэлжээ

Сонгуулиас өмнө иргэний үнэмлэхээ гээсэн болон   сонгуулийн насанд хүрч анх удаа иргэний үнэмлэх авч буй иргэдэд цахим үнэмлэх  олгох болсон билээ.

Тэгвэл үнэмлэхгүй иргэдэд цахим үнэмлэхийг олгож эхлээд байна. Харин сонгуулийн санал хураах өдрөөс өмнө иргэдийг үнэмлэхжүүлэх ажил дуусна гэдгийг хэлэхэд эрт байгаа аж.

times.mn

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.

Back to top button
Close